ESPRO P7 French Press 32 oz, Matte White ESPRO P7 French Press, Matte White